ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Gaszner Viktória egyéni vállalkozó (székhely: 8100, Várpalota, Csokonai Vitéz Mihály utca 23, adószám: 58185735-1-39), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1.§  Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Gaszner Viktória egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 8100 Várpalota, Csokonai Vitéz Mihály utca 23.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fullmoontshirts.hu

Adószáma: 58185735-1-39

Telefonszámai: +36309921519

Nyilvántartási száma: 56829738

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: CWeb Hosting Kft.

Postacím: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32.

Székhely: 1173 Budapest, Borsó utca 16-32.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-405273

Adószám: 32069473-1-42

Alapvető rendelkezések

1.1.A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.Hatályos 2024.01.17. napjától

1.3.Szerzői jogok

A honlap tartalma (szövegek, képek, animációk, videók) a Full Moon T-Shirts webshop tulajdonát képezik, valamint a szerzői jog védelme alatt állnak. A weboldal bármely tartalmi eleme a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem felhasználható.

2.§  Rendelés menete/ szerződés létrejötte

2.1. Az Eladó Weboldalán található termékek adatai tájékoztató jellegűek, és az Eladó nem köteles azok alapján szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. § rendelkezése itt nem alkalmazható.

2.2. Amennyiben a Vásárló meg kívánja rendelni a termékeket, azokat hozzá kell adnia a Bevásárlókocsijához, meg kell adnia a mennyiséget, ezután pedig ki kell töltenie egy űrlapot a Weboldalon, amiben szerepelnie kell a

    a) a megrendelt termékkel kapcsolatos információknak, a mennyiségnek,

    b) az ár megfizetésével kapcsolatos információknak,

    c) a kézbesítési információknak,

    d) a kézbesítés költségeivel kapcsolatos információknak,

    e) a Vásárló nevének és vezetéknevének, a számlázási címnek, az e-mail címnek és telefonszámának.

3.§  Fizetési feltételek

3.1. A Vásárló köteles megfizetni a Termék árát, beleértve a csomagolási és szállítási költségeket éppúgy, mint a rendelt mennyiség kézbesítését. Ha az nincs másképp meghatározva, az Ár már magában foglalja a csomagolási és szállítási költségeket.

3.2.Az Árat az Eladónak az alábbi módokon lehet megfizetnie:

    a) készpénzben, személyes átvétel alkalmával

    b) készpénzben, Vásárló által a Rendelésben a kézbesítés helyeként megjelölt helyszínen, az 4.1. bekezdésben megadott módokon.

    c) az Eladó Bankszámlaszám:

    név:

    számú bankszámlaszámára (továbbiakban: „Eladó bankszámlaszáma“) történő közvetlen átutalással

   d) közvetlen átutalással személyes vásárláskor

    e) közvetlen átutalással online fizetési eszközön keresztül

3.3. A fizetési módot a Vásárló választja ki a Rendelés során.

3.4. A Vásárló csak akkor változtathatja meg a fizetés módját, ha az Eladó azzal egyetért. A változtatási igényt írásban kell az Eladónak eljuttatni annak számlázási vagy e-mail címére.

3.5. Az Eladónak jogában áll megtagadni a 3.2. bekezdésben felsorolt fizetési módokat a Vásárlótól.

3.6. Közvetlen átutalás esetén az ár akkor tekintendő rendezettnek, amikor az összeg megérkezik az Eladó bankszámlaszámára.

3.7. Amennyiben az Eladó bármilyen árengedményet nyújt a Vásárlónak, azokat nem lehet összevonni egymással.

3.8. Ha az üzleti gyakorlatnak megfelel, vagy a hatályos jogszabályok előírják, az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségéről.

4.§  Kézbesítési feltételek

 4.1. Az Eladó az alábbi kézbesítési módokat engedélyezi:

    a) személyes vásárlás az Eladó által a Weboldalán meghatározott helyen (a továbbiakban a „kézbesítés helye“),

    b) kézbesítés csomagküldő szolgálattal (árufuvarozó) a Vásárlónak, az általa a Rendelésben meghatározott helyre

4.2. Különleges szállítási igénynél a Vásárló viseli annak további költségeit.

4.3. Amennyiben az Eladó köteles a Vásárló által a Rendelésben megadott helyre kézbesíteni a terméket, abban az esetben a Vásárló köteles a terméket átvenni. Személyes vásárláskor az átvételre tíz munkanap a határidő.

4.4. Ha a felek megegyeznek a kézbesítéses átvételről, az Eladó kötelezettségei teljesítettnek tekintendők, amikor átadja a terméket az első árufuvarozónak. Amennyiben a Vásárló a Fogyasztó is egyben, az Eladó azzal teljesíti a kötelezettségeit, ha a Fogyasztó kezébe továbbítja a terméket. Ez nem áll akkor, ha a Fogyasztó olyan árufuvarozót választ, amit nem az Eladó ajánl neki.

4.5. Az Eladó vagy az árufuvarozó igényelheti a Vásárlótól, hogy az személyazonosságot igazoló dokumentummal, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja a kilétét. Az Eladó jogosult a termék átadásának megtagadására.

4.6. Amennyiben a Vásárló az 4.3 bekezdésben leírt határidőn belül nem veszi át a terméket, a Vásárló köteles a tárolási vagy újrakésbesítési költségeket állni. Az Eladó jogosult a termék eladására, miután arról a Vásárlót e-mailben értesítette, és annak ésszerű határidőt adott. A Vásárlótól igényelhetik a tárolási és újrakézbesítési költségek fizetését, és az Eladó jogosult e költségek beszámítására.

4.7. Hacsak az nincs másképp meghatározva, az Eladó köteles a Szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül a terméket eljuttatni a Vásárlóhoz, és lehetővé tenni, hogy az a termékről rendelkezzen. Amennyiben a termék „raktáron“ van, az Eladó legkésőbb a szerződéstől számított két munkanapon belül kézbesíti a terméket.

4.8. Hacsak az nincs másképp meghatározva, amennyiben a kifizetést közvetlen átutalással, kifizetési rendszeren vagy online kifizetési eszközön keresztül teljesítik az Eladó bankfiókja

felé, az Eladó a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítésétől számított 15 napon belül köteles a terméket kézbesíteni. Amennyiben a termék „raktáron“ van, az Eladó legkésőbb a kifizetéstől számított két munkanapon belül kézbesíti a terméket.

4.9. Amennyiben az Eladó nem teljesíti az 4.7 vagy 4.8 bekezdésben foglaltaknak megfelelően a termék kézbesítésével kapcsolatos kötelezettségét, a Vásárló felszólítja, hogy ésszerű határidőn belül kézbesítse azt. Ha az Eladó a határidőn belül nem teljesíti a kötelezettségét, a Fogyasztó elállhat a megállapodástól

4.10. Az Eladó az átvételtől számított két napon belül elküldi a termékkel kapcsolatos dokumentumokat, különös tekintettel a számlára.

5.§  Elállás joga

5.1. Az Eladó jogosult a Szerződéstől való elállásra, ha a Termék már nincsen gyártásban, nincs kézbesítve, vagy az ára jelentősen megváltozott.

5.2. Ha a Vásárlónak az elállást követően pénz jár vissza, az Eladó a visszafizetést ugyanazon a módon hajtja végre, amilyen fizetési módot a Vásárló korábban választott.

5.4. A Vásárló a Szerződéstől való elállásra a 6.4. bekezdésekben foglaltak szerint jogosult.

A Fogyasztó elállása a Szerződéstől

5.5. A Fogyasztó 14 napon belül elállhat a Szerződéstől. A Szerződés típusától függően több lehetőség állhat fenn:  Ha adásvételi szerződésről van szó, ezt az időszakot az átvétel napjától számítjuk. 

5.6. Amennyiben a Fogyasztó el akar állni a Szerződéstől, használhatja a Szabályokban található, az Eladó által biztosított űrlapot. Az elállási nyilatkozatot az Eladóhoz az info@fullmoontshirts.hu címre kell eljuttatni. A nyilatkozat megérkezését a Fogyasztó számára azonnal írásban visszaigazolják.

6.§  Hibás termék/ garancia

6.1 A felek között megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket a Törvény szabályozza, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. törvény 1914 – 1925, 2099 – 2117, és a 2161-2174 §-ainak rendelkezéseire.

6.2 Miután a kockázat átszállt rá, a Vásárló a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a terméket, ellenőrzi annak mennyiségét és jellemzőit, a csomagolás épségét. Ha bármilyen hibát talál, arról köteles az Eladót vagy az árufuvarozót értesíteni, továbbá a Fogyasztó jogosult a termék átvételét visszautasítani. Amennyiben a Fogyasztó átveszi a hibás terméket, a hibákról leírást kell adnia a jegyzőkönyvben. Ha ezt elmulasztja megtenni, a hibás fogyasztási cikkel kapcsolatos jogai érvényüket vesztik.

6.3 Az Eladó garantálja a Vásárló felé, hogy a termék a kézbesítés idején nem hibás. A termék átvétele során a termék:

6.3.1 rendelkezik azokkal a jellemzőkkel, amikről a két fél előzőleg megállapodott, vagy azokkal, amiket az Eladó előzőleg megadott, vagy azokkal, amikre a Fogyasztó a termék jellemzői és reklámja alapján számít, amennyiben hiányzik a megállapodás,

6.3.2 használható arra a célra, amiről az Eladó azt állítja, hogy a termék arra alkalmas, vagy arra a célra, amire a terméket általában használják,

6.3.3 a minősége megfelel a mintának vagy mintadarabnak, amennyiben a minőséget így határozzák meg,

6.3.4 valamint a mennyisége, méretei, vagy súlya megfelelő,

6.3.5 a hatályos törvényi szabályozásnak megfelel.

6.4. Ha a termék hibás mivolta a Szerződés jelentős megsértésének minősül, a Vásárló jogosult új termék kézbesítésre, javításra, ésszerű árengedményre, vagy a Szerződéstől való elállásra. 

6.5. Ha a termék hibás mivolta nem minősül a Szerződés jelentős megsértésének, a Vásárló jogosult javítást vagy ésszerű árengedményt igényelni. 

6.6. A reklamáció nem mentesíti a Vásárlót a termék árának megfizetése alól. A Polgári Törvénykönyv 2108. §-ának rendelkezése ez esetben nem hatályos. Ez a paragrafus nem alkalmazandó, ha a Fogyasztó egyben a Vásárló. 

6.7. A Vásárló nem jogosult a fentiekre, ha tudott a hibáról, vagy ő maga okozta azt.