Ingyenes kiszállítás 25 000 Ft felett (Magyarországon belül)
 • Full Moon T-Shirts
 • Adatvédelmi Tájékoztató
 • Adatvédelmi Tájékoztató

  Bevezető

  A fullmoontshirts.hu tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A weboldal használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a fullmoontshirts.hu semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.

  Fogalmak és értelmezések

  • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
  • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
  • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
  • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
  • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
  • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
  • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

  A weboldalon gyűjtött adatok

  • Általános adatgyűjtés: a fullmoontshirts.hu automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
  • Regisztráció: az oldal kereskedelmi szolgáltatásai a regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, telefonszám. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.
  • Megrendelés leadása: regisztrált felhasználóként vagy regisztráció nélkül (vendégként) történő rendelésleadás, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, telefonszám, szállítási és számlázási cím. Lehetséges továbbá cégnév, adószám és mobil telefonszám megadása.

  Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása

  A fullmoontshirts.hu kizárólag a weboldal üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

  • Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a fullmoontshirts.hu által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
  • A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. A vásárló adatait a fullmoontshirts.hu átadja a rendelést teljesítő partnernek, akik ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

  Az adatok minősége és biztonsága

  A fullmoontshirts.hu az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

  • Az oldal regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a weboldalon bejelentkezés után a következő hivatkozások alatt elérhető funkciók segítségével: Fiókadatok, illetve Címek.
  • Az ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a fullmoontshirts.hu ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.
  • A fullmoontshirts.hu minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

  Az érintettek jogai és érvényesítésük

  A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a fullmoontshirts.hu regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A fullmoontshirts.hu a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:

  • A fullmoontshirts.hu regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: Fiókadatok, illetve Címek.
  • A regisztrált felhasználói fiókok törlése az ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges.
  • További kérdések, panaszok kezelésében a fullmoontshirts.hu ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

  További felvilágosítás

  A fullmoontshirts.hu online ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a “Kapcsolat” menüpont alatt tekinthetik meg.

  Még nincs termék a kosárban!
  0